Je bekijkt nu Relatietherapie of relatiemediation?

Relatietherapie of relatiemediation?

Laatst had ik een cliënt aan de telefoon die mij de vraag stelde of ik ook problemen in de relatie in mijn praktijk aanneem. ‘Ja natuurlijk’ was mijn eerste gevoel. Daarna raakten we verder in gesprek en kwamen we tot het kader waarbinnen mediation beweegt. En dat van relatietherapie voor zover mijn kennis hierover reikte. Dit maakte mij later nieuwsgierig.

Is er een duidelijk onderscheid te maken?
In basis geloof ik in de algemene uitgangspunten van mediation. Een vorm van bemiddeling, waarin in vertrouwen de dieperliggende belangen onder een probleem aan de orde kunnen komen, die leiden tot een resultaat, het maken van afspraken. Of het nemen van besluiten door partijen.
Zit er dan ook een grens aan het vak van mediation? In mijn hoofd niet zo gauw. Ik geloof in het afzonderlijke verhaal van een ieder. En ik ben ervan overtuigd dat de uitgangspunten op veel vragen zijn toe te passen, ook die gaan over problemen in de relatie.

Toch blijft bij mij de vraag hangen: wanneer zou ik een vraag van cliënten op relatieproblematiek niet vinden passen binnen mijn deskundigheid?
Daar vind ik vooral het onderscheid. Ik ben als persoon geen relatietherapeut en ook dat is een vak op zich. Iedere relatietherapie werkt vanuit een bepaalde mensvisie. Dat doe ik persoonlijk als mediator ook. Ieder mens kan bij mij vanuit zijn of haar eigen waarde het verhaal vertellen die hen nu zo specifiek bezighoudt. En ik geloof echt dat er in ieder mens een sterke wil zit om de negatieve energie of een probleem om te zetten in positieve krachten.

In relatietherapie leren partners conflicten op te lossen zonder ruzie te hebben met elkaar. Hier zie ik direct overeenkomsten. Toch gaat relatietherapie een stap verder daar waar het gaat over gevoelens. Dan raken we de methodiek achter relatietherapie. Relatietherapie kent verschillende invalshoeken. Een belangrijke is de systeemtherapie. De relatie of het gezin wordt gezien als een systeem, waarvan een persoon lid is door biologische, wettelijke, affectieve, geografische en historische banden. Volgens de oprichters van de systeemtherapie zijn menselijke problemen in de kern problemen die ontstaan tussen personen die lid zijn van dit systeem. Het onderliggende idee is dat als in een systeem, dus een relatie één van de leden een probleem heeft, ook het hele systeem ontwricht wordt. Omgekeerd kan men een individu helpen door het systeem waarin hij of zij leeft te versterken. Daar komt de kracht van een relatietherapeut. Binnen de relatietherapie kan gekozen worden sterk de focus te gaan leggen op het individu en hoe dit individu binnen die relatie bepaalde ontwikkelingen kan doormaken. Hier komt de gelijkwaardigheid van mediation in beeld ben ik van mening. Iedere partij binnen mediation is inderdaad een uniek persoon en dat mag en kan er zijn. In de vorm van bemiddeling die ik bied zal ik altijd oog houden voor gelijkwaardigheid van partijen. En daarbij de zelfstandigheid van partijen blijven benadrukken zodat zij zelf tot een oplossing kunnen komen. Hier zal ik dus een grens trekken. In sommige situaties kan ik mij inbeelden dat door een individuele invalshoek te kiezen ik mij ga bewegen van mediator naar therapeut door handvatten te bieden aan dit individu die psychologisch van aard zijn. Dit is niet mijn expertise. Daarvoor zal ik altijd kiezen mensen op dat punt door te verwijzen naar mijn collega’s.

Toch laat ik de gedachte niet los dat problemen in de relatie typisch een vraag kan zijn voor mediation. En geschikt kan zijn binnen de methodiek van mediation. Ik blijf dus nieuwsgierig naar de vraag of het probleem wat mijn cliënten op tafel leggen. Om die vraag scherp te krijgen kan ik bij helpen. En met een oprechte afweging kan ik dan besluiten met cliënten of mediation bij Bureau Intentio dan een goede keuze. Mijn eerste ervaring hiermee is positief en hiervan kan ik zeggen dat relatiemediation bestaat.